A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Dane statystyczne

I. Sieć osadnicza

 • Podział administracyjny:  liczba sołectw w gminie – 22
 • Gminę Niedrzwica Duża zamieszkuję 11 813 osób (stan na 03.01.2020 r.) w tym: 6 048 kobiet i 5 765 mężczyzn.

 • Ośrodki osadnicze o dużej dynamice rozwoju gospodarczego:
  • Niedrzwica Duża
  • Niedrzwica Kościelna
  • Krężnica Jara

II. Komunikacja i transport

 • Długość dróg publicznych w gminie – razem: 143,266 km
  • drogi gminne: 71,320 km
  • drogi powiatowe: 44,096 km
  • drogi wojewódzkie: 10,400 km
  • drogi krajowe: 17,450 km
 • Szacunkowa długość dróg publicznych wymagających remontu – razem: 25 km
  • drogi gminne: 5,000 km
  • drogi powiatowe: 20,000 km 
 • Szacunkowa długość dróg wymagających budowy – razem: 60,6 km
  • 52,400 km
  • 8,200 km
 • Istniejące ścieżki rowerowe:
  • szlak rowerowy "Doliną Nędznicy" o długośći 30 km
 • Istniejące w gminie systemy transportu zbiorowego:
  • autobusy PPKS (Stalowa Wola, Janów Lubelski i inne kursy przyśpieszone)
  • busy (Kraśnik)
  • PKP
  • dominującym kierunkiem przepływu pasażerów jest Lublin, pozostałe, to: Bełżyce, Kraśnik, Bychawa.

III. Infrastruktura techniczna

 • Istniejące systemy infrastruktury technicznej w gminie: 
  • gaz
  • wodociąg (3/4 gminy)
  • telefon
 • Miejsce składowania odpadów stałych:
  - międzygminne wysypisko odpadów w Wilczych Dołach koło Kraśnika.
 • Llokalizacja oczyszczalni ścieków obsługujących gminę:
  - gminna oczyszczalnia ścieków w Niedrzwicy Dużej (wybudowana z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej)
 • Przedsiębiorstwo Komunalne "Nałęcz" Sp. z o.o.
 • Wykaz miejscowości objętych zbiorowymi systemami zaopatrzenia w:
  • wodę: Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Czółna, Sobieszczany, Marianka Krebsówka
  • kanalizację: centrum Niedrzwicy Dużej
  • gaz: Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Sobieszczany, Sobieszczany Kolonia, Majdan Sobieszczański, Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Krężnica Jara, Radawczyk, Radawczyk Kolonia, Marianka, Krebsówka, Czółna, Tomaszówka, Załucze, Trojaczkowice, Borkowizna, Warszawiaki, Osmolice Kolonia

IV. Mieszkalnictwo, budownictwo, gospodarka nieruchomościami

 • Ważniejsze ośrodki rozwoju budownictwa mieszkaniowego:
  • Niedrzwica Duża
  • Niedrzwica Kościelna
  • Krężnica Jara
  • Strzeszkowice Duże
 • Ważniejsze ośrodki rozwoju budownictwa wypoczynkowego i letniskowego
  • Krężnica Jara

 • Dominujący typ zabudowy oraz tendencje dotyczące nowej zabudowy:
  • zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z tendencją do przekształceń na terenie gminy w zabudowę jednorodzinną. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem działkami nie tylko przez mieszkańców tej gminy, ale także osób z ościennych miejscowości - głównie z Lublina.

V. Społeczeństwo

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy - 41
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb