A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Gmina w liczbach

II. Komunikacja i transport

III. Infrastruktura techniczna

IV. Mieszkalnictwo, budownictwo, gospodarka nieruchomościami

V. Oświata i kultura

Wykaz szkół na terenie gminy/liczba uczniów*:

 * stan na wrzesień 2013 r. 

VI. Społeczeństwo

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb