A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Informacja dla komitetów wyborczych

Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
 
1. Zgłaszanie kandydatów do OKW
Prawo do zgłoszenia kandydata przysługuje pełnomocnikowi wyborczemu lub upoważnionej przez niego osobie, którzy mogą zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
 
2. Kandydowanie do OKW
Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być tylko osoba, która została ujęta w stałym rejestrze wyborców GminyNiedrzwica Duża i ukończyła 18 lat.
Osoba zgłaszana do pracy w obwodowej komisji wyborczej musi wyrazić zgodę na wejście w jej skład.
 
3. Przyjmowanie zgłoszeń do OKW
Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa z dniem 2 maja 2014 r.
Kandydatów należy zgłaszać doUrzędu Gminy Niedrzwica Duża, w godzinach pracy Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w poniedziałki od 8.00 do 16.00, wtorek-piatek od 7.30 – 15.30, natomiast w dniu 2 maja 2014 r. od godziny 7.30 – 15.30, ul. Lubelska 30, Niedrzwica Duża.
 
4. Powołanie OKW
Obwodowe komisje wyborcze powołuje Wójt Gminy niedrzwica Duża w terminie do dnia 4 maja 2014 r.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:
1. od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby
2. jedną osobę wskazaną przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża spośród pracowników Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub jednostek organizacyjnych Gminy Niedrzwica Duża.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża. Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana do składu komisji.
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb