A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Informacje o gminie

Gmina Niedrzwica Duża to jedna z 16-tu gmin powiatu lubelskiego. Położona jest w południowo-środkowej części województwa lubelskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy województwa – Lublina. Geograficznie, zlokalizowana jest na Wyżynie Lubelskiej, na styku Równiny Bełżyckiej i Wzniesień Urzędowskich.

Najniżej położony punkt w gminie znajduje się na wysokości 179 m. n.p.m. w dnie doliny rzecznej w Krężnicy Jarej. Najwyższy punkt sięga 244 m. n.p.m. w rejonie wsi Majdan Sobieszczański. 

Niedrzwica Duża graniczy z 7 innymi gminnymi: Konopnica, Lublin, Głusk, Strzyżewice, Wilkołaz, Borzechów, Bełżyce. Jej długość wynosi ok. 18 km, natomiast maksymalna szerokość ok. 10 km. Zajmuje powierzchnię 106,8 km2, co daje jej 9 miejsce w powiecie lubelskim i stanowi 6,36% ogólnej powierzchni powiatu[1]. Gmina ma kształt wydłużony w kierunku południowym Z centrum gminy, które stanowi miejscowość Niedrzwica Duża, odległości do najbliższych miast wynoszą odpowiednio: do Lublina – 20 km, do Kraśnika – 28 km, do Bychawy – 18 km i do Bełżyc – 10 km.

Gminę na koniec czerwca 2013 roku zamieszkiwało 11 489 osób. Administracyjnie podzielona jest na 22 sołectwa, z czego 3 liczą powyżej 1 000 mieszkańców.

Przez jej teren przechodzą ważne szlaki komunikacyjne o randze międzynarodowej i krajowej. Historycznym centrum Gminy jest wieś Niedrzwica Kościelna. Pierwsze zapisy o miejscowości pochodzą z 1374 roku. Liczne obiekty zabytkowe świadczą o bogatej przeszłości osady. Rolę ośrodka admistracyjnego gminy pełni Niedrzwica Duża, która liczy 4040 mieszkańców. Koncentruje się tutaj większość przemysłu, rzemiosła, usług i handlu gminy.

Największe walory krajobrazowe posiada wieś Krężnica Jara. Pradolina rzeki Krężniczanki, tereny leśne i fragmenty Czerniejowskiego Obszaru Chronionego stanowią bazę organizacji wypoczynku weekendowego dla m. Lublina. Ponad 83 % powierzchni Gminy stanowią użytki rolne. Podstawową formą ich użytkowania jest własność indywidualna.[1] Powierzchnia powiatu ziemskiego lubelskiego wynosi 1679,4 km2. Źródło: Powiat Lubelski, http://www.powiat.lublin.pl , [dostęp z dnia: 25.07.2007].

 

Mapa


Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb