A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy

Zdjęcie Artykułu

Od 2 maja do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.

Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę, która urzęduje w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża.

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie (w ostatnich trzech latach) oraz oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy zawarte są we wniosku.

Pomoc ta  polega na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania i przyznawana będzie w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania - ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji na podstawie złożonego przez producenta rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni.

Formularz wniosku oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu opracowany przez ARiMR jest do pobrania w Urzędzie Gminy oraz udostępniony jest na stronie www.arimr.gov.pl oraz poniżej.

Wniosek

Oświadczenie

Liczba wyświetleń: 1243
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb