A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zdjęcie Artykułu

W związku z aplikowaniem Gminy Niedrzwica Duża do programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie, zwracamy się do mieszkańców zainteresowanych podłączeniem swojej posesji do sieci kanalizacyjnej lub budową przydomowej oczyszczalni ścieków o kontakt z tut. Urzędem Gminy.

W związku z aplikowaniem Gminy Niedrzwica Duża do programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie, zwracamy się do mieszkańców zainteresowanych podłączeniem swojej posesji do sieci kanalizacyjnej lub budową przydomowej oczyszczalni ścieków o kontakt z tut. Urzędem Gminy.

Dofinansowanie w zakresie przyłączy obejmuje: wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej

-obszarów, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych wyłącza się: posesje niezabudowane oraz budynki, które nie są użytkowane.

Dofinansowanie w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje: wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o  przepustowości do 50 RLM (zakłada się, że 1 RLM = 1 mieszkańcowi), oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej.

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:

 1. Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) - na terenie naszej gminy aglomerację stanowi miejscowość Niedrzwica Duża.
 2.  Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 3. Posesje niezabudowane oraz budynki, które nie są użytkowane.

 

Przewidywany koszt wykonania:

 • przyłącza kanalizacyjnego jest uzależniony od odległości pomiędzy budynkiem 
  a systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
 • przydomowej oczyszczalni ścieków: uzależniona jest od wielu czynników min. Od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, budowie hydrogeologicznej terenu. Orientacyjny koszt budowy PBOŚ dla czteroosobowego gospodarstwa domowego to ok. 7- 8 tys. brutto, dla sześcioosobowego 10 -11 tys. brutto.

Ograniczeniem dotyczącym lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na posesji są warunki techniczne i minimalne odległości tj.:

 • 3 m drenażu od drzew,
 • 30 m od studni do poletka, na którym ułożone są dreny,
 • 15 m od osadnika gnilnego do ujęcia wody (studni),
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,
 • 0,8 m od kabli energetycznych,
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Program przewiduje dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych projektu (pozostałą część kosztów ponoszą właściciele nieruchomości).

Partnerem (beneficjentem) dla NFOŚiGW będzie Gmina Niedrzwica Duża, która zajmie się przygotowaniem wniosku, niezbędnej dokumentacji i pozwoleń. Do Gminy należeć będzie także, rozliczenie projektu oraz pozyskanie od mieszkańców pozostałych 55% kosztów inwestycji.

Osoby zainteresowane będą zobowiązane do wniesienia opłat w ratach:

 • 10% kwoty zadania po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania,
 • 20% kwoty zadania przed wejściem na teren budowy (teren posesji),
 • pozostałą kwotę zadania po oddaniu do użytkowania obiektu.

Przewidywany termin realizacji projektu 2013 r. - po zakwalifikowaniu wniosku Gminy Niedrzwic Duża do finansowania.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest budowa min. 50 przyłączy lub min. 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z czym wniosek może zostać złożony po zebraniu wskazanej liczby chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża - pok. nr 7.

Kontakt pod nr tel. 81 517 50 85 w 20 lub 29, bądź osobisty 
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
UL. Lubelska 30 pok. nr 7.

Formularz zgłoszeniowy

Liczba wyświetleń: 1378
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb