A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Cennik usług serwisowych dla instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę

Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Niedrzwica Duża przedstawia aktualny cennik usług serwisowych świadczonych przez firmę Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. w ramach projektów „ Odnawialne Źródła Energii w Gminie Niedrzwica Duża” oraz „ Odnawialne Źródła Energii w Gminie Niedrzwica Duża część II” W przypadku gdy kontrola instalacji wykonana w trakcie interwencji gwarancyjnej lub po jej zakończeniu wykaże, że naprawa nie jest konieczna lub uszkodzenie instalacji powstało na skutek uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia przypadkowego, niewynikającego z wad instalacji, siły wyższej lub niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania instalacji, zgłoszenie zostanie uznane jako niezasadne, a mieszkańcy zostaną obciążeni kwotą wynikającą z cennika usług serwisowych.

Cennik usług serwisowych firmy Flexipower - plik PDF

Liczba wyświetleń: 1481
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb