A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty zakończone

Chcę, mogę, potrafię

Zdjęcie Artykułu

Korzystając z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy ze środków unijnych nauczyciele pięciu szkół na trenie naszej gminy (Szkoła Podstawowa w Czółnach, Szkoła Podstawowa w Mariance, Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej, Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach oraz Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej), opracowali projekt pod nazwą „Chcę, mogę, potrafię".

Projekt został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i tym samym szkoły uzyskały środki, które wykorzystywane są m.in. na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także wzbogacenie bazy dydaktycznej. Ma to na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem objętych zostało 706 uczniów z w/w szkół. Okres realizacji projektu: 01.01.2010 - 30.06.2011. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita jego wartość to 1 765 186,00 zł.

Uczestnicy Projektu mają możliwość zarówno wyrównywania i uzupełniania swojej wiedzy, jak i rozwijania pasji i uzdolnień. Zajęcia odbywają się w pięciu klubach w ramach, których działają różnorodne zespoły:

  • Klub „Praktyczni Teoretycy" zajmuje się prowadzeniem zajęć matematyczno- przyrodniczych.
  • Klub „Świadomi w sieci" to zajęcia informatyczne oraz ECCC.
  • Klub „W języku Szekspira" organizuje zajęcia z języka angielskiego.
  • Klub „SzOK" to zajęcia pozwalające uczniom określać swoje mocne strony, optymalnie je wykorzystywać w procesie nauki oraz dokonywać trafniejszych wyborów dalszej edukacji. Przyczyniają się też do niwelowania zachowań agresywnych. Są to spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem.
  • Klub „ Aktywni w działaniu", w ramach którego prowadzone są zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu pasji i uzdolnień oraz korygujące wady postawy. Są to zespoły teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe i turystyczny. Korygowanie wad postawy odbywa się natomiast podczas zajęć z aerobiku oraz na basenie.

Oprócz wymienionych wyżej klubów w ramach projektu prowadzone są także zajęcia dla uczniów mających trudności w pisaniu - program „ Ortograffiti" oraz zajęcia savoir vivre dające dzieciom możliwość poznania zasad dobrego zachowania.

Na praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas warsztatów pozwalają wyjazdy studyjne do teatru, muzeum, redakcji, zielone szkoły i inne. Wszystkie dotychczas rozpoczęte zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy niemal stu procentowa frekwencja.  

Liczba wyświetleń: 1912
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb