A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Dostawa i montaż instalacji solarnych

Zdjęcie Artykułu

15 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam Kuna podpisał umowę z wykonawcą inwestycji w ramach Projektów „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Niedrzwica Duża” i „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Niedrzwica Duża Część II”.

Wykonawcą, który wyłoniony został w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej jest Firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mjr. Hubala 157, Wola Zaradzyńska, 95-054 Ksawerów.

 

 Montaż instalacji solarnych został podzielony na 4 etapy:

  1. etap do dnia 31 marca 2018 r. – miejscowości: Marianka, Krebsówka, Osmolice Kolonia, Niedrzwica Duża, Tomaszówka,
  2. etap do dnia 30 czerwca 2018 r. – miejscowości: Borkowizna, Czółna, Majdan Sobieszczański, Niedrzwica Kościelna Kolonia, Niedrzwica Kościelna, Sobieszczany, Sobieszczany Kolonia, Warszawiaki, Załucze,
  3. etap do dnia 30 sierpnia 2018 r. – miejscowości: Krężnica Jara, Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe,
  4. etap do dnia 30 listopada 2018 r. – miejscowości: Radawczyk, Radawczyk Kolonia Pierwsza, Trojaczkowice.

Informujemy również, że Gmina ogłosiła postepowanie przetargowe mające na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty Wykonawcy na dostawę i montaż kotłów wykorzystujących biomasę. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2018 r. Mieszkańców, którzy zgłosili chęć montażu instalacji solarnych oraz kotłów wykorzystujących biomasę.Informujemy, że instalacje te będą montowane wspólnie po zakończeniu sezonu grzewczego.

Od 15 stycznia 2018 r. rozpocznie się instalacji pierwszej partii instalacji solarnych. W harmonogramie ustalonym przez gminę Niedrzwica Duża oraz firmę FlexiPower Group do pierwszego etapu realizacji projektu zostali wytypowani mieszkańcy następujących miejscowości: Marianka, Krebsówka, Osmolice Kolonia, Niedrzwica Duża oraz Tomaszówka.

Po przeprowadzonej analizie kosztów dla poszczególnych zestawów po stronie właściciela gospodarstwa domowego uczestniczącego w projekcie wkład własny wyniesie:

  • ZESTAW I (1-3 osób) – zestaw solarny 2,72 kW – 1 800 zł
  • ZESTAW III (4  i więcej osób) - zestaw solarny 3,36 kW – 1 900 zł

 

Mieszkańcy uczestniczący w projekcie i zakwalifikowani do pierwszego etapu prac zostaną poinformowani telefonicznie i zobowiązani będą do dokonania wpłat na konto projektowe Gminy Niedrzwica Duża o numerze
13 8687 0009 2001 0000 0130 0139.

W tytule prosimy o wpisanie numeru umowy zawartej z Gminą. Opłaty należy dokonać do dnia 5 stycznia 2018 r.

Odpowiedni druk do wpłat będzie można pobrać poniżej lub w pokoju nr 4 Urzędu Gminy. Można również samodzielnie zrealizować przelew np. przez internet.

 

  

Jeżeli właściciel nie wpłaci w/w kwoty na wskazane konto w wyznaczonym terminie będzie to oznaczało jego rezygnację z udziału w projekcie i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. W przypadku dokonywania wpłat przez osoby trzecie lub gdy nastąpiły jakiekolwiek zmiany dotyczące projektu (numer telefonu, zmiana właścicieli nieruchomości) należy zgłosić powyższe fakty do tutejszego Urzędu.

Pozostali mieszkańcy, u których inastalacje montowane będą w kolejnych etapach będą systematycznie proszeni o dokonywanie opłat w późniejszych terminach.

Termin zakończenia wszystkich montaży planowany jest na koniec listopada 2018 r.

Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do ręki lub na konto osób fałszywie podających się za pracowników Gminy lub Wykonawcy.

Liczba wyświetleń: 2238
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb