A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Droga Krężnica Jara - Strzeszkowice - Radawczyk w ramach megaprojektu drogowego

Zdjęcie Artykułu

W dniu 21 lutego 2017 r. uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego partnerski projekt powiatów województwa lubelskiego pn. "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju został umieszczony w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Na terenie naszej gminy w ramach megaprojektu drogowego planuje się zrealizować rozbudowę drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul. Żeglarska) od km 8+794 do km 14+366 z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19

Liderem przedsięwzięcia jest powiat lubelski.
Nasza Gmina jest partnerem tego projektu.

Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego ma kluczowe znaczenie, ponieważ otwiera powiatom procedurę przygotowania i złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym pozyskania długo oczekiwanych środków unijnych na inwestycje drogowe.
 
Wstępna wartość projektu wynosi ponad 191 mln złotych, w tym 120 mln złotych stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Aktualnie trwają zaawansowane prace przygotowawcze dot. przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym opracowania dokumentacji technicznych, uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności decyzji środowiskowych oraz zgłoszeń/pozwoleń/ zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych.
Planowany termin uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie projektu to 31 maja 2017 r.
 
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie  bieżącego roku.
 

Liczba wyświetleń: 892
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb