A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku

Zdjęcie Artykułu

Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego Gminy Niedrzwica Duża poprzez udzielenie dotacji na organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego bez nałogów, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych w wysokości maksymalnie do 90% całkowitego kosztu zadania.

 

 

 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy statutowo działają
w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.

Oferty konkursowe należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża), w zamkniętej kopercie z z oznaczeniem  nazwy zadania:

organizowanie lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego bez nałogów, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych opatrzonej adnotacją „Otwarty konkurs ofert”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 września 2017 roku do godz. 15:30

Oferta winna być złożona na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/17 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 4 września 2017 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty konkursowej

 

 

Liczba wyświetleń: 667
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb