A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty aktualnie realizowane

Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu

Zdjęcie Artykułu

W trosce o najmłodszych obywateli naszej gminy w Szkole Podstawowej w Mariance, Czółnach i Sobieszczanach od 01 września będą prowadzone dziesięciogodzinne Punkty Przedszkolne, finansowane ze środków EFS.

Zapewniamy dzieciom wczesną stymulację poprzez organizowanie środowiska sprzyjającego jego właściwego rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie wczesnego dzieciństwa możliwości rozwojowe dzieci są największe, przygotowaliśmy dla naszych milusińskich bogatą ofertę zajęć: język angielski, zajęcia logopedyczne, rytmikę, zajęcia specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, informatyczne. Zapewniamy rozwój umiejętności matematycznych, społecznych, plastycznych i innych wynikających z realizacji podstawy programowej. Będą też prowadzone indywidualne zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, przez psychologów i pedagogów. Wiek przedszkolny jest tym momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelować różnice rozwojowe.
 
Wczesna edukacja to najlepszy czas na rozwój możliwości intelektualnych człowieka - trzeba pamiętać, że znaczna ich część kształtuje się do piątego roku życia. Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola - procentują w szkole - takie dzieci lepiej się uczą, lepiej radzą sobie w życiu dorosłym, częściej zdobywają wyższe wykształcenie. Wczesna edukacja to najefektywniejszy sposób wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. To też inwestycja w lepiej wykształcone, a co za tym idzie zamożniejsze społeczeństwo.
 
Oprócz bogatej oferty zajęć edukacyjnych zapewniamy bezpłatne wyżywienie (obiad, podwieczorek), niezbędne materiały do zajęć plastyczno-technicznych. Ponadto oferujemy pomoce dydaktyczne zapewniające rozwój, stymulacje funkcji poznawczych, językowych.
Osoby zainteresowane naszą ofertą proszone są o złożenie Karty zgłoszenia w Biurze projektu w Szkole Podstawowej w Mariance lub w szkołach przy których będą prowadzone Punkty Przedszkolne.  Karty są dostępne w Biurze projektu i na stronach internetowych szkół:
www.szkolamarianka.internetdsl.pl;
www.spczolna.edupage.org;
www.spsobieszczany.tnb.pl;
Udzielamy też informacji telefonicznych: 81 5175034,  665711034.

Liczba wyświetleń: 1782
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb