A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Fundacja Heros oraz Fundacja Fuga Mundi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie ''Czas na aktywizację''

Zdjęcie Artykułu

Projekt skierowany jest do 60 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wykluczonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA.

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do  60 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wykluczonych,
w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA.

Do projektu zapraszamy osoby:

- posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- pozostające bez zatrudnienia w tym: biernych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
- nieuczestniczące w innym projekcie z EFS,
- zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego,
- w wieku 18-64 lata.

Dla Uczestników/czek Projektu oferujemy:

- stypendium stażowe 1850 zł brutto,
- stypendium szkoleniowe,
- poczęstunek/catering podczas grupowych zajęć i spotkań,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- materiały szkoleniowe,
- wsparcie doradcy zawodowego,

Szczególowe informacje pod nr tel. kom. 570 122 110
oraz pod adresem e-mail: herospraca@gmail.com


Zespół projektu "Czas na aktywizację”
Biuro projektu:
ul. Z. Krasińskiego 2/30
20-709 Lublin


 

Liczba wyświetleń: 438
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb