A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Poradnik Interesanta

Geodezja (wyrysy, ewidencja gruntów)

Opisy Usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np.: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.

Karty informacyjne usług oraz wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać Tutaj

 

Nr konta do dokonywania przelewów za opłaty:


Numer rachunku:    04 1160 2202 0000 0002 8307 0982
Właściciel rachunku:    Starostwo Powiatowe w Lublinie, 
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

Nazwa Banku: Bank Millennium
Tytułem: ...........................

 

Kategorie usług  >>  Geodezja (wyrysy, ewidencja gruntów)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Wydanie zaświadczenia o nadanym lub zmienionym numerze porządkowym nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

 

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

 

Wydanie uwierzytelnionej kopii aktu własności ziemi [Ostateczna decyzja stwierdzająca nabycie własności nieruchomości]

 

Wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów

Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów


Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

 

Wydanie wypisu, wyrysu z rejestru gruntów, kopii mapy ewidencyjnej

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, kopii mapy ewidencyjnej

 

Zaświadczenie o figurowaniu w operacie ewidencji gruntów jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości zabudowanej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w operacie ewidencji gruntów jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości zabudowanej

 

Zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości

Liczba wyświetleń: 9651
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb