A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Gmina Niedrzwica Duża będzie aplikować o środki na dofinansowanie kolektorów słonecznych

Zdjęcie Artykułu

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 -Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku współfinansowana ze środków europejskich, Gmina Niedrzwica Duża wystąpi z wnioskiem na dofinansowanie kolektorów słonecznych z w/w źródła.

Osoby zainteresowane wyposażeniem nieruchomości w instalację solarną prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy – pok. nr 7 w terminie do dnia 16.04.2012 r. Jednocześnie informujemy, że osoby które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie składając ankietę w 2010 r. nie muszą składać ich ponownie.

Przewidywany poziom dofinansowania będzie zawierał 85% wartości instalacji, pozostałą część ponosi właściciel nieruchomości.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przewidziane na powyższe działanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WL, złożenie poprawnego wniosku przez Gminę Niedrzwica Duża nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Kontakt pod nr tel. 81 517 50 85 w 20 lub 29, bądź osobisty Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 pok. nr 7.

Ankieta

Liczba wyświetleń: 2149
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb