A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

GOKSiR zaprasza na bezpłatne szkolenia z projektowania ogrodów

Zdjęcie Artykułu

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej zaprasza do udziału w projekcie "Niedrzwicki ogród integracji"

Projekt skierowany jest do 15 niezatrudnionych osób (10 kobiet, 5 mężczyzn) w tym 5 osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu Gminy Niedrzwica Duża, w wieku 15-64 lata, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje bezpłatne wsparcie dla dwóch grup (grupa I – 10 osób, grupa II- 5 osób niepełnosprawnych umysłowo), które obejmuje:
a) szkolenie „Projektowanie i zakładanie ogrodów”
- część teoretyczna (48 godz.- grupa I, 12 godz.- grupa II),
- część praktyczna (72 godz. - grupa I i II);
b) warsztaty kompetencji społecznych (24 godz. - grupa I, 8 godz. - grupa II)
- komunikacja interpersonalna,
- asertywność,
- kreatywność,
- autoprezentacja
c) doradztwo psychologiczne z zakresu planowania indywidualnej ścieżki rozwoju (6
godz./osoba).
W ramach projektu przewidziane jest powstanie Klubu Projektantów i Miłośników Ogrodów, w skład którego wejdą uczestnicy projektu oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Niedrzwica Duża.

Więcej informacji na stronie www.goksir.com

Projekt „Niedrzwicki Ogród Integracji” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej na podstawie umowy nr POKL.07.03.00-06-106/11-00 o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Liczba wyświetleń: 1282
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb