A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża IV kadencji - 29.01.2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie §15 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża nadanego uchwałą nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 3288) - zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) I sesję Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża IV kadencji. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad sesji - godz. 15.00.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Niedrzwica Duża – Pana Rafała Dziekanowskiego.
2. Wybory do Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Przekazanie prowadzenia dalszych obrad Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Gminy.
4. Ustalenie planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża IV kadencji
 na rok szkolny 2018/2019.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 341
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb