A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty zakończone

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III

Zdjęcie Artykułu

Projekt realizowany we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Niedrzwica Duża

Okres realizacji projektu 01.08.2011 r. – 31.07.2012 r.
Realizator: Gmina Niedrzwica Duża
Wartość projektu 249 354,90 zł
Dofinansowanie: 249 354,90 zł
Wkład własny: 0,00 zł
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Liczba wyświetleń: 1882
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb