A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych Odnawialnymi Źródłami Energii - Nowy nabór wniosków do udziału w projekcie

Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Niedrzwica Duża informuję, że przystępuję do kolejnej edycji projektu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii. W obecnym projekcie mieszkańcy mogą składać deklarację na montaż instalacji/mikroinstalacji: ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła.

Deklarację można składać w Urzędzie Gminy w Niedrzwicy Dużej ul. Lubelska 30 w pokoju nr 4 w dniach poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

Wszelkie informację dotyczące projektu można również uzyskać telefonicznie pod nr 81 517-50-85 wew.24.

 

Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2019 roku.

 

Warunki udziału w projekcie :

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości ankiety deklarującej udział w projekcie zakupu i montażu instalacji OZE.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych do ankiety deklarujących udział w projekcie konieczne jest dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym. Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane.

Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet.

Koszty, które Mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od wielkości instalacji OZE.

Szacunkową wartość instalacji przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj instalacji

 

Koszt brutto dla instalacji montowanych na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego – VAT 8%

(w zł)

Koszt brutto dla instalacji montowanych na dachu lub elewacji budynku gospodarczego i na gruncie – VAT 23%

(w zł)

Instalacja fotowoltaiczna – 3 kW

16 200,00

18 450,00

Instalacja fotowoltaiczna – 4 kW

21 600,00

24 600,00

Instalacja solarna – 2 panelowa

9 720,00

11 070,00

Instalacja solarna – 3 panelowa

10 800,00

12 300,00

Instalacja kotła 20 kW

12 960,00

-

Instalacja kotła – 25 kW

15 120,00

-

Instalacja pompy ciepła aerotermalnej

11 880,00

-

 

Szacowany wkład własny mieszkańca wyniesie ok 35% ceny instalacji.

Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i poglądowy i mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.

Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji. Realizacja projektu jest planowana na lata 2020-2021, z tym że jego rozpoczęcie – uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 roku.

W załączniku znajduję się wzór deklaracji uczestnictwa wraz z odpowiednimi ankietami.

 

Ankieta - Instalacja kolektorów słonecznych

Ankieta - Instalacja fotowoltaiczna

Ankieta - Instalacja pompy ciepła CWU

Ankieta - Instalacja kotłowa na biomasę

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE

Liczba wyświetleń: 5597
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb