A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Podstawa prawna ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
Ponadto przypominamy przedsiębiorcom, że dnia 31.01.2012 r. upływa termin płatności I raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w wyżej wymienionym terminie oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży (doc)

Oświadczenie o wartości sprzedaży (pdf)

Liczba wyświetleń: 1340
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb