A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja o ocenie formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 3 lutego 2012 r.

Zdjęcie Artykułu

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego ogłoszony przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża w dniu 3 lutego 2012 r. wpłynęło 19 ofert na realizację poszczególnych zadań. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej złożonych ofert w dniu 27 lutego 2012 r. do oceny merytorycznej dopuściała 7 ofert.

Protokół z oceny formalnej

Liczba wyświetleń: 1071
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb