A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399.) informujemy, że firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, tel. 81 852 90 35.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik.

 

Gmina osiągnęła:

Osiągnięty poziom:

Rok

2012

2013

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości

64,5%

53,5%

recyklingu , przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru , metali, tworzyw sztucznych i szkła

13,08%

25,5%

 

Na terenie Gminy Niedrzwica Duża działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ternie gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Górki w Niedrzwicy Dużej. Punkt czynny jest w każda sobotę w godzinach 8:00-14:00.

PSZOK obsługuje firma EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, tel. 81 852 90 35.

Liczba wyświetleń: 2995
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb