A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja w sprawie zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdjęcie Artykułu

Przypominamy o terminowym regulowaniu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 10 - tego dnia każdego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty (za poprzedni miesiąc)

 

 

 

 

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Informacje o stanie należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Lubelska 32 (budynek dawnego posterunku policji)
bądź pod nr tel. 81 517 50 85 wew. 86

Liczba wyświetleń: 2665
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb