A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacje o wprowadzaniu ustawy śmieciowej

Zdjęcie Artykułu

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami. Nakłada na Gminę obowiązek przejęcia strumienia odpadów od mieszkańców gminy. Jest to swoista rewolucja na rynku odpadów. Od lipca 2013 roku gmina przejmie strumień odpadów, a system będzie zasilany poprzez opłatę, którą będą wnosili właściciele/użytkownicy nieruchomości na rzecz gminy. Gmina jest zobowiązana w drodze przetargu wyłonić wykonawcę i pod

pisać z nim umowę na odbiór odpadów od mieszkańców. Systemem objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy.
Na sesji 07.03.2013 r. Rada Gminy Niedrzwica Duża podjęła szereg uchwał regulujących przepisy, na bazie których system odbioru odpadów komunalnych wprowadzony będzie na terenie naszej Gminy. Przyjęto metodę opłaty od gospodarstwa domowego. Stosowny zapis mówi, że przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę, bądź grupę osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe podzielono na trzy grupy, a odpłatność za odbiór nieczystości stałych przedstawia się następująco:
- gospodarstwo jednoosobowe - 15zł z segregacją, 25zł bez segregacji - pojemnik 140 litrów,
- gospodarstwo od 2 do 5 osób - 20zł z segregacją, 30zł bez segregacji - pojemnik 140 litrów,
- gospodarstwo 6 i więcej osób - 28zł z segregacją, 40zł bez segregacji – pojemnik 240 litrów.
 
Do każdego z pojemników otrzymujemy dwa worki na śmieci segregowane i woli wytwórcy śmieci pozostawia się decyzję czy zechce segregować odpady, płacąc w ten sposób niższą kwotę. Ustawa nakłada na właściciela obowiązek zaopatrzenia gospodarstwa w pojemnik.
 
Odbiór nieczystości odbywał się będzie raz w miesiącu. Opłaty przyjmowane będą w kasie urzędu gminy, jak też za pośrednictwem banków, poczty - również raz w miesiącu i będą obowiązkowe. Możliwe będą także opłaty na kilka miesięcy do przodu.
 
Wkrótce pojawią się w naszych domach Sołtysi z deklaracjami, na podstawie których sami zadeklarujemy do której grupy zaliczamy nasze gospodarstwo domowe. Deklaracje będzie można składać także bezpośrednio w urzędzie gminy (pokój nr 7).
 
Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowany zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdzie dla mieszkańców objętych systemem (płacących) stworzy się możliwość nieodpłatnego pozbycia się odpadów takich jak: opony, elektronika, odpady budowlane, odpady zielone, wieko gabaryty, akumulatory, oraz śmieci zmieszane, które okresowo nie mieszczą się do pojemnika. Punkt ten czynny będzie w każdą sobotę w godz. 9-14.
Rada Gminy uchwałą przyjęła także regulamin, który w szczegółach reguluje prawa i obowiązki związane z utrzymaniem czystości na terenie naszej gminy.
Więcej informacji na ten temat zamieszczać będziemy na stronie internetowej gminy, jak też w kolejnych wydaniach INFO.

Liczba wyświetleń: 2995
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb