A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Instalacje solarne

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że na terenie gminy organizowane są spotkania dotyczące instalacji solarnych z dopłatą z NFOŚiGW, prowadzone przez prywatne firmy. Gmina nie bierze udziału w tym projekcie oraz nie ponosi odpowiedzialności za podpisane umowy cywilno prawne z w/w firmami na montaż instalacji solarnych z dopłatami.

Przed podpisaniem umowy prosimy o rozwagę i gruntowne rozeznanie rynku w szczególności cen rynkowych proponowanych urządzeń jak również szczegółową analizę warunków realizacji zadania w proponowanych umowach.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Niedrzwica Duża w przypadku uruchomienia programu dopłat z Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 -Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku współfinansowana ze środków europejskich, wystąpi z wnioskiem o pozyskanie środków na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych.

Na dzień dzisiejszy nie znamy kryteriów naboru wniosków, nie mamy też pewności czy nasza gmina zakwalifikuje się do dofinansowania, ze względu na niewielkie środki przeznaczone do tego programu.

Liczba wyświetleń: 1563
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb