A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Kalendarium najważniejszych wydarzeń i działań Młodzieżowej Rady Gminy w roku szkolnym 2014-2015

Zdjęcie Artykułu

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych dat związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża w minionym roku szkolnym. Kalendarium zawiera zapis spotkań, projektów i akcji realizowanych przez reprezentantów młodzieży z naszej gminy.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń i działań Młodzieżowej Rady Gminy w roku szkolnym 2014-2015

 

30 czerwca 2014 Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża.

 

6 sierpnia 2014 Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

29 września 2014 Wyborydo MRG przeprowadzone w szkołach: Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej, Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej, Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej i w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej.

 

17 października 2014 Szkolenie i integracja Młodzieżowych Radnych.

 

28 października 2014; I sesja MRG: wybór Prezydium Rady: przewodnicząca- Patrycja Gralewska, wiceprzewodniczące- Marta Rybicka i Klaudia Kowalczyk oraz sekretarz: Anna Marchyk.

 

Grudzień 2014 MRG przeprowadza w szkołach akcję zbierania paczek dla potrzebującej rodziny w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.

 

20 lutego 2015 II sesja MRG; spotkanie oraz plan współpracy z:

 Radnymi Gminy:

-panem Adamem Borkiem- reprezentującym Przewodniczącego Rady Gminy pana Rafała Dziekanowskiego,

-panem Krzysztofem Jaśkowskim- Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

- z panem Łukaszem Smolejem- łącznikiem między Radą Gminy a MRG,

Dyrektorkami szkół:

-panią Justyną Polaczek- dyr. Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej

-panią Iwoną Bielak- dyr. Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy Kościelnej  

-panią Beatą Tymczak- dyr. Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej

-panią Urszulą Stadnik- dyr. Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej

Przedstawicielami ważnych instytucji:

- panią Izabelą Mazurek-dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji,

-panią Elżbietą Kędziorą- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej,

-panią Cecylią Słotwińską– dyrektor Gminnej Biblioteki w Niedrzwicy Dużej.

 

24 lutego 2015 Sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża, podczas której przewodnicząca MRG Patrycja Gralewska przedstawia cele statutowe MRG oraz wnioskuje o rozwiązanie problemów lokalowych niedrzwickich harcerzy.

 

31 marca 2015 Wycieczka Prezydium MRG do Sejmu razem z Młodzieżową Radą Miasta Lublin- nawiązanie współpracy.

 

Kwiecień 2015 Prace nad stworzeniem ankiety do zbadania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych młodzieży.

Kwiecień 2015 Prace nad stworzeniem projektu na konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać szanse”- w efekcie stworzenie projektu pod tytułem: ”Działamy czy narzekamy?”

 

5 maja 2015 Ogłoszenie wyników konkursu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: przyznanie dotacji w wysokości 3000 zł na realizację projektu „Działamy czy narzekamy?”

 

13-15 maja 2015 Udział Prezydium MRG w I Kongresie Młodzieżowych Rad w Słupsku; wymiana dobrych praktyk; podpisanie deklaracji współpracy przy tworzeniu strategii polskiej polityki młodzieżowej.

 

29 maja i 3 czerwca 2015 Spotkania informacyjne w szkołach dotyczące projektu „Działamy czy narzekamy?”; ogłoszenie konkursu na logo MRG.

 

10 czerwca 2015 III sesja MRG; plan pracy nad realizacją projektu „Działamy czy narzekamy?”, spotkanie z Bartoszem Pietrzakiem-przedstawicielem niedrzwickich harcerzy oraz panem Arturem Dobrowolskim- nauczycielem wychowania fizycznego.

 

13 czerwca 2015 Integracyjny mecz piłki nożnej Rada Gminy Niedrzwica Duża kontra MRG; sędziowany przez pana Artura Dobrowolskiego.

 

18 czerwca 2015 Gra terenowa z wiedzy o 25-leciu polskiej samorządności; uczestnikami byli przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy oraz reprezentacja Młodzieżowej Rady Miasta Lublina.

 

24 czerwca 2015 Debata na temat: „Aktywizowanie młodzieży do działań społeczno-kulturalnych” poprowadzona przez panią Agnieszkę Krawiec z Radia Lublin; uczestnikami rozmowy byli Radni Gminy: pan Krzysztof Jaśkowski, pani Bogumiła Segit, pan Jacek Łabiga oraz pan Łukasz Samolej, Radny Powiatowy pan Ryszard Golec, pani Justyna Polaczek-dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Młodzieżowa Rada Gminy oraz młodzież i nauczyciele z terenu naszej gminy.

 

24 czerwca 2015 Podsumowanie prac MRG w minionym roku. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu na logo MRG: Tomasz Gołaś z Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej oraz zwycięzców gry terenowej: reprezentacja chłopców z Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej. Prezentacja filmu pod hasłem „Działamy czy narzekamy?” oraz wręczenie nagród twórcom.

 

 

Liczba wyświetleń: 1999
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb