A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Kolejna zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, iż z dniem 17 czerwca 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody po raz kolejny w tym roku zmianie ulegają zasady wycinki drzew.

 

 

 

 

Zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia jest usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli obwód pnia drzewa przekracza wyżej wymienione wartości to:

1. W przypadku drzew usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych zamiar ich usunięcia należy zgłosić do Wójta Gminy Niedrzwica Duża.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (numer ewidencyjny działki), oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Druk zgłoszenia do pobrania w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża lub na stronie internetowej (w zakładce poradniki – ochrona środowiska). Po dokonaniu zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia odbędą się oględziny w celu ustalenia gatunków i obwodów pni zgłaszanych do usunięcia drzew. Usunięcie zgłoszonych drzew może nastąpić jeżeli w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, przy czym za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej lub po uzyskaniu zaświadczenia od Wójta Gminy Niedrzwica Duża o  braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

2. W przypadku drzew usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych (przedsiębiorcy, firmy, spółdzielnie, zarządy dróg, jednostki samorządu terytorialnego itp.) należy uzyskać zezwolenie do Wójta Gminy Niedrzwica Duża na ich usunięcie.

Wyżej wymienione zmiany nie dotyczą usuwania drzew lub krzewów rosnących w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Formularz zgłaszenia zamiaru usunięcia drzewa

Liczba wyświetleń: 872
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb