A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Konkurs Zasłużony dla Rolnictwa

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża ogłasza konkurs "Zasłużony dla Rolnictwa", którego celem jest uhonorowanie osób zasłużonych w działaniach na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

 KONKURS „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”

I.  Organizator – Wójt Gminy Niedrzwica Duża

II.  Odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawane są przez Ministra Rolnictwa na wniosek Wójta Gminy Niedrzwica Duża.

III.  Cele konkursu:

 • uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie rolnictwa,
 • rozwój wsi i rynków rolnych
 • zachęta do dalszej pracy na rzecz rolnictwa w Gminie Niedrzwica Duża
 • wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu

IV.  Kryteria oceny:

 • wysokość produkcji i upraw w gospodarstwach rolnych,
 • innowacyjność rozwiązań technologicznych,
 • wpływ działalności na rozwój wsi i rynków rolnych,
 • estetyka gospodarstwa rolnego

V.  Kandydatów mogą zgłaszać:

 • radni,
 • sołtysi
 • mieszkańcy Gminy Niedrzwica Duża

VI. Sposoby zgłaszania kandydatów:

 • KARTA ZGŁOSZENIA sporządzona wg określonego wzoru dostępna w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża
 • KARTA ZGŁOSZENIA opublikowana będzie również na stronie internetowej www.niedrzwicaduza.pl

VII.  Czas trwania konkursu:

 • konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku
 • termin nadsyłania zgłoszeń ustala się na: 30.06.2012 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie odznaczeń i nagród odbędzie się podczas dożynek Gminnych

VIII.  Komisja konkursowa

 • Kandydatów do odznaczenia przez Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa” wyłoni Kapituła Konkursowa w drodze tajnego głosowania.
 • W skład Kapituły Konkursowej wejdą pracownicy Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni 6 kandydatów do odznaczeń.

IX.  Postanowienia końcowe:

 • regulamin konkursu, KARTA ZGŁOSZENIA oraz inne informacje na temat konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Gminy Niedrzwica Duża www.niedrzwicaduza.pl
 • szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 81 5175085 wew. 91 inspektor Dariusz Szymański
 • w kolejnych edycjach konkursu nie mogą uczestniczyć laureaci i wyróżnieni w poprzednich edycjach
 • od decyzji Kapituły nie przysługuje prawo odwołania.

KARTA ZGŁOSZENIA

Liczba wyświetleń: 1764
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb