A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2019

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Niedrzwica Duża w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2019.

Konsultacje przeprowadzane są z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Formą konsultacji jest złożenie w formie elektronicznej lub w formie papierowej opinii co do treści projektu.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 12 października 2018  r. do dnia 22 października 2018  r.

Szczegółowy przebieg  konsultacji opisany jest w

Zarządzeniu Wójta Gminy Niedrzwica Duża nr 82/18.

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2019

Liczba wyświetleń: 334
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb