A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Likwidacja nielegalnego składowska odpadów w miejsowości Krebsówka

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że w miesiącu sierpniu br. Gmina Niedrzwica Duża zlikwidowała nielegalne składowisko odpadów w miejscowości Krebsówka. Prace zostały wykonane przez firmę Remondis Sp. z o.o.. Na realizację zadania Gmina Niedrzwica Duża uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (umowa dotacji nr 241/2017/D/OZ). Zebrano i zagospodarowano 11,34 ton odpadów, uprzątnięto teren o powierzchni 150 m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 15 156,18 zł z czego 7 000,00 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.

Liczba wyświetleń: 742
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb