A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Projekty aktualnie realizowane

Nowoczesne szkoły w Gminie Niedrzwica Duża

Zdjęcie Artykułu

29 sierpnia Wójt Gminy Niedrzwica Duża - Adam Kuna podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu „Nowoczesne Szkoły w gminie Niedrzwica Duża”.

 

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 2 304 635,30 PLN.

Z projektu skorzystają wszyscy chętni uczniowie naszej gminy, dla których przygotowana została oferta zajęć pozalekcyjnych z języków obcych, informatyki, matematyki, fizyki, chemii i przyrody. Uczniowie uzyskają wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych i rozwijających, doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo 66 nauczycieli uczących w naszych placówkach przejdzie szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, sprzętu i technologii.

Ważnym elementem całego działania, bez którego nie byłaby możliwa realizacja zajęć edukacyjnych jest zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni komputerowych w naszych szkołach.  Na zakup komputerów, tablic interaktywnych, rzutników i innych sprzętów multimedialnych przewidziano w sumie 513 500 PLN.

Nowoczesne wyposażenie zyskają również pracownie fizyczne, chemiczne i przyrodnicze. Modele szkieletów, globusy, mikroskopy, atlasy specjalistyczne, przyrządy i materiały do eksperymentów fizycznych i chemicznych oraz wiele wiele innych pomocy naukowych kosztować będą  245 539 PLN.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2019 roku.

Warto podkreślić, że w procesie oceny realizowanej przez Urząd Marszałkowski nasz projekt otrzymał 99,5 pkt na 100 możliwych, a kwota dofinansowania 2 304 635,30 PLN jest najwyższą, jaka została przyznana w tym unijnym konkursie w całym województwie lubelskim.

Liczba wyświetleń: 604
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb