A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenia Wójta Gminy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, Aktualizacja

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenia Wójta Gminy Niedrzwica Duża o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w części obrębu ewidencyjnego Niedrzwica Duża.

Projekty dokumentów wyłożonę zostana do publicznego wglądu w dniach od 16 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad:
1. rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, o godzinie 10.00,
2. rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, o godzinie 12.00.

Obwieszczenie - plan zagospodarowania

Obwieszczenie - studium

 Aktualizacja :

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 9 stycznia 2013 roku

Załącznik nr. 1 Rysunek projektu planu

Liczba wyświetleń: 2664
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb