A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy z dnia 08.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zdjęcie Artykułu

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) Urząd Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, że w dniu 03.10.2018 została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 08.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) Urząd Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, że w dniu 03.10.2018 została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 08.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

-zmianie sposobu użytkowania części „publicznej” budynku byłego dworca kolejowego, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

- przebudowie odcinka drogi na długości ok. 400 m.

- przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2255L na długości ok. 420 m.

- budowie oświetlenia drogowego wydzielonego na długości ok. 850 m.

na działkach nr 318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/23 i 318/28 w miejscowości Niedrzwica Duża

 w zakresie zmiany załącznika graficznego do przedmiotowej decyzj.

 

Jednocześnie informuję, iż w oparciu o art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w godzinach pracy urzędu, można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy.

 

OBWIESZCZENIE - PDF

 

Liczba wyświetleń: 537
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb