A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia o ponownym wystąpieniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu i wyrobów budowlanych w obrębie działek o nr ew. 1201 i 1202 położonych w miejscowości Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do piątku.

 

OBWIESZCZENIE - PDF

Liczba wyświetleń: 432
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb