A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, że dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Niedrzwica Duża podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niedrzwica Duża

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 23 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 ust. 2 pkt ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji
Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, że dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Niedrzwica Duża podjęła uchwałę
Nr XXXVIII/235/17 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niedrzwica Duża,
w związku z koniecznością aktualizacji listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

OBWIESZCZENIE - PDF

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 617
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb