A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 15 maja 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża.

 

 

 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuje się  o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

W/w dokumentacja dostępna jest w budynku Urzędu Gminy Niedrzwica Duża przy ul. Lubelskiej 30 w Niedrzwicy Dużej (I piętro pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do piątku).

OBWIESZCZENIE - PDF

Liczba wyświetleń: 600
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb