A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 20 lipca 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu i wyrobów budowlanych w obrębie działek o nr ew. 1201 i 1202 położonych w miejscowości Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża oraz o otrzymaniu informacji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, iż stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia zostanie wydane do dnia 09.08.2017 r.

 

 

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do piątku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Treść obwieszczenia - plik PDF

Liczba wyświetleń: 623
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb