A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ponownym wystąpieniu Wójta Gminy Niedrzwica Duża przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu i wyrobów budowlanych w obrębie działek o nr ew. 1201 i 1202 położonych w miejscowości Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia - plik PDF

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do piątku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba wyświetleń: 550
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb