A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 8.11.2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie w sprawie zawiadamiania stron o wydaniu przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu i wyrobów budowlanych w obrębie działek o nr ew. 1201 i 1202 położonych w miejscowości Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża.

 

 

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta gminy Niedrzwica Duża w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz  aktami sprawy w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do piątku.

 

Treść obwieszczenia - plik PDF

Liczba wyświetleń: 664
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb