A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 8 listopada 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) Urząd Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, że w dniu 08.11.2017 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: -zmianie sposobu użytkowania części „publicznej” budynku byłego dworca kolejowego, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - przebudowie odcinka drogi na długości ok. 400 m. - przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2255L na długości ok. 420 m. - budowie oświetlenia drogowego wydzielonego na długości ok. 850 m. na działkach nr 318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/23 i 318/28 w miejscowości Niedrzwica Duża.

Jednocześnie informuję, iż w oparciu o art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w godzinach pracy urzędu, można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy

Treść obwieszczenia - plik PDF

Liczba wyświetleń: 656
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb