A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 16.04.2012 r.

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w części obrębu ewidencyjnego Niedrzwica Duża oraz o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża w części obrębu geodezyjnego Niedrzwica Dużą

Treść Obwieszczenia

Liczba wyświetleń: 1358
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb