A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o otrzymaniu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie opinii stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedrzwica Duża oraz o wydaniu przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża postanowienia znak: KOŚ.6220.17.2016 z dnia 20.04.2017 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 w nawiązaniu do  §3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 ) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony postępowania, że dokumentacja zebrana w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia dostępna jest w budynku Urzędu Gminy Niedrzwica Duża przy ul. Lubelskiej 30 w Niedrzwicy Dużej (I piętro pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do piątku).

 

Treść obwieszenia - plik PDF

Liczba wyświetleń: 542
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb