A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 5 października 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron otrzymaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu i wyrobów budowlanych w obrębie działek o nr ew. 1201 i 1202 położonych w miejscowości Niedrzwica Duża.

Zawiadamia się strony postępowania przed wydaniem decyzji, że dokumentacja zebrana w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia dostępna jest w budynku Urzędu Gminy Niedrzwica Duża przy ul. Lubelskiej 30 w Niedrzwicy Dużej ( I piętro pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do piątku ).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść obwieszczenia - plik PDF

Liczba wyświetleń: 527
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb