A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ocena celowości realizacji oferty organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej

Zdjęcie Artykułu

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).

 

 

 

 

Informacja o uwagach

Ocena celowości realizacji zadania

Liczba wyświetleń: 553
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb