A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta FUNDACJI „MIĘDZY NAMI” z Krężnicy Jarej z dnia 29.05.2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 Nr poz. 1817) Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę FUNDACJI „MIĘDZY NAMI”.

 

 

 

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 Nr poz. 1817):  Ochrona i promocja zdrowia


Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
  „Zdrowie kochamy, więc o nie dbamy”


Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy: FUNDACJA „MIĘDZY NAMI”, Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin


Termin realizacji zadania:
  06.06.2017 r.– 15.07.2017 r.


Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
  1450,00 zł (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zastępcy Wójta Gminy Niedrzwica Duża – Bartosza Dąbrowskiego  - tel.: 81 517 50 85 wew. 35, email: bartosz.dabrowski@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.


 

Informacja o ofercie

Oferta  FUNDACJI „MIĘDZY NAMI”

Liczba wyświetleń: 1319
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb