A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta Fundacji Ocalić od zapomnienia z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 Nr poz. 1817) Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Fundacji „Ocalić od zapomnienia”.

 

 

 

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016, poz. 1817):

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Wykonanie pokrycia dachowego wiaty dla eksponatów garncarskich”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Fundacja „Ocalić od zapomnienia”

 

Termin realizacji zadania:

03.07.2017 r. - 28.07.2017 r.     

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zastępcy Wójta Gminy Niedrzwica Duża – Bartosza Dąbrowskiego - tel.: 81 517 50 85 wew. 35,
e-mail: bartosz.dabrowski@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

 

 Informacja o ofercie

Oferta Fundacji "Ocalić od zapomnienia"

Liczba wyświetleń: 645
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb