A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta sprzedaży pojemników na śmieci

Zdjęcie Artykułu

Firma Eko-Kras spółka z o.o. w Kraśniku oferuje sprzedaż używanych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 140 l w cenie 36,90 zł brutto oraz o pojemności 240 l w cenie 49,20 zł brutto. W dniach 18 i 25 marca oraz 8 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w godzinach 8.00-12.00 osoby zainteresowane kupnem pojemnika na odpady komunalne będą mogły uiścić opłatę za pojemnik bezpośrednio u przedstawiciela firmy Eko-Kras.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.
W związku z powyższym od lipca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości powinien posiadać własny lub wypożyczony pojemnik do gromadzenia odpadów.
Pojemniki oferowane przez firmę Eko-Kras są używane, a ich cena stanowi 30% wartości rynkowej.
Urząd Gminy Niedrzwica Duża zaleca skorzystanie z tej oferty i zakupienie tego rodzaju pojemników, gdyż znacznie ułatwi to dalsze utrzymanie czystości i porządku, szczególnie po 1 lipca 2013 roku.
Jednocześnie informujemy, że w nowym systemie odbierania odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od lipca bieżącego roku, właściciele nieruchomości będą zobowiązani wyposażyć gospodarstwa domowe, w których mieszka do 5 osób, w pojemnik o pojemności 140 l, natomiast gospodarstwa domowe zamieszkałe przez co najmniej 6 osób – w pojemnik o pojemności 240 l.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w firmie Eko-Kras spółka z o.o w Kraśniku, ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 58 75, e-mail: eko-kra@wp.pl, www.ekokras.pl

Liczba wyświetleń: 4395
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb