A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej z dnia 19 VII 2017 r

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej

 

 

 

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Też będę strażakiem”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej

 

Termin realizacji zadania:

25.07.2017 r. - 19.08.2017 r.     

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1316,66 zł (słownie: tysiąc trzysta szesnaście złotych 66/100)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bartosz Dąbrowskiego – Zastępcy Wójta Gminy Niedrzwica Duża,
tel.: 81 517 50 85 wew. 35, email: bartosz.dabrowski@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 27 lipca 2017 r.

 

Informacja o ofercie
 
Oferta Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedrzwicy Dużej

Liczba wyświetleń: 733
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb