A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych z dnia 7 IX 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

 

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 Nr poz. 239 j.t.)

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

„Piknik w Stajni „Złota podkowa”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

Termin realizacji zadania:

16 – 25 września 2017 r.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, - tel.: 81 517 50 85 wew. 35,
email: ewa.niezgoda@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 14 września 2017 r.

 
Informacja o ofercie
 
Oferta Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

Liczba wyświetleń: 705
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb