A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ogłoszenie o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1.7.2017

Zdjęcie Artykułu

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały przez okres 1 roku, tj. do 30 czerwca 2018 r. Wysokość zatwierdzonych przez Radę Gminy taryf nie zmieni się w stosunku do obecnie obowiązujących.

 

 

 

 

 

 Lp. 

 

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłat

Jednostka miary

Netto

Brutto (8% Vat)

1

Cena za dostarczoną wodę

2,94

3,18

zł/m3

2

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę w rozliczeniach ryczałtowych

2,78

3,00

zł/szt.

3

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej z odczytem wodomierza

3,24

3,50

zł/szt.

4

Stawka opłaty za odprowadzenie ścieków

6,48

7,00

zł/m3

5

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej związana z dostarczaniem ścieków kanalizacyjnych

5,00

5,40

zł/szt.

 

Ogłosznie PK Nałęcz Sp. z o.o. z dnia 28.04.2017

Liczba wyświetleń: 742
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb